KONTAKT
Kontakt
x-img

Torkskåp/torktumlare med värmepump

Torkskåp/torktumlare med värmepump

04-06-2019 | Kategori: Värmepumpsteknik

En ny och grönare teknik gör entré i våra tvättstugor - torktumlare/torkskåp med värmepump. Varmluftstekniken sparar in på både energi, ekonomi och miljö, vilket blir en lönsam investering. Inte minst för större verksamheter, exempelvis förskolor och sjukhus. Torktumlare med värmepump kan tillgodogöra både processens köldalstring och värmeavgivning och de, liksom torkskåp med värmepump, drar mindre än hälften så mycket energi som traditionella maskiner. 

Hur fungerar torktumlare/torkskåp med värmepump?

Varmluftstekniken fungerar likadant oavsett användningsområde: värmeenergi hämtas från en varm källa vid låg temperatur och avger värmeenergi vid hög temperatur. Torktumlare med värmepump består generellt av två skilda kretsar - en för luft och en för köldmedie. När varmluften strömmar in i trumman tas vattenånga upp från tvätten. Därefter passerar den fuktiga luften ett eller flera filter för att samla upp ludd och kyls sedan vid förångaren. Här kondenseras vatten och leds bort via ett avloppsrör. Slutligen når den kalla, torra luften kondensorn och värms upp igen av köldmediet innan den strömmar tillbaka in i trumman.
Torkskåp med värmepump fungerar på samma sätt som värmepumpstorktumlare. Vattnet från kläderna kan antingen samlas upp i en behållare eller ledas ut direkt via avloppet. Behållaren behöver då tömmas med jämna mellanrum. Torkskåpen kommer med fuktavkänning som gör att de stänger av sig automatiskt när tvätten är torr, även detta energibesparande. Vissa torkskåp med värmepump har därtill en utdragbar vagn med möjligheten att rulla ut kläderna och låta dem torka utomhus. 

Exempel på torkskåp med värmepump

Om en PODAB-produkt har dekalen ECO-innovation betyder det att den blivit framtagen med fokus på miljön för att minimera energiförbrukningen. Till denna grönare produktkategori ingår ProLine TS 63 VP, ett oerhört energisnålt torkskåp med värmepump. Skåpet har en kapacitet på 8 kg och förbrukar endast 1,7 kWh per torktillfälle. Den effektiva varmluftstekniken mer än halverar energiförbrukningen jämfört med torkskåp av evakuerande modell. Detta torkskåp med värmepump är utrustat med ett högteknologiskt system, Humidity Tracking System, som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen när tvätten är torr. Därtill har torkskåpet fyra automatiska och ett tidsstyrt torkprogram, för samtliga kan skontorkning väljas. Displayen har tydliga symboler och knappsats med punktskrift, och dörrarna kan öppnas 190°. Den unika hängställningen är vändbar och kan roteras ut 180°.
ProLine TS 63 VP är ett torkskåp med värmepump utmärkt lämpligt i gemensamma tvättstugor med krav på energisnåla, driftsäkra torkskåp. Skåpet levereras färdigmonterat bortsett från toppen, som kommer som byggsats.

Exempel på torktumlare med värmepump

Miele PT8203SL är en torktumlare med värmepump och i en klass för sig. Trumman har en kapacitet på 200 liter, vilket motsvarar två fulla tvättmaskiner, och är reverserande trumma - den snurrar åt båda hållen. Detta resulterar i att tvätten inte trasslar ihop sig och att torkningen blir jämn och effektiv. Värmepumpsdelen är lätt att komma åt för underhåll. Därtill behöver torktumlaren ingen vattenanslutning och har en elektronisk fuktavkänning som gör att torkprorammen avslutas när tvätten är torr. Tumlaren kommer med Profitronic B Plus-styrning av restfuktighet med 12 program, indikering av programförlopp, resttid och restfuktighet samt funktionen låg temperatur för reducering av torkningstemperatur. Denna torktumlare med värmepump drar 60% mindre el.

Andra sätt att energibespara i tvättstugan

Utöver nya, smarta maskiner kan man spara energi i tvättstugan genom att

 • tvätta fulla maskiner och inte använda förtvätt
 • använda spartvättsprogram om möjligt
 • centrifugera på högt varvtal, det kortar torktiden
 • använda torkskåpet/torktumlaren med värmepump så lite som möjligt. Se till att maskinerna stänger av sig så snart tvätten har torkat

 • Smidigt och flexibelt

  Vi har nyligen inlett vårt samarbete med EP-service för installation
  och service av vitvaror samt tvätt utrustning. Deras långa erfarenhet
  av service och kvalitetstänk gjorde vårt val av leverantör
  enkelt. Under de tre månader långa förhandlingar visade de på
  stor flexibilitet och smidighet. Dessutom är de en av få leverantörer
  som kan ge oss den fullservice vi efterfrågade.
  Under de inledande månaderna har de absolut infriat förväntningarna
  bl.a. avseende våra höga krav på leveranstider, service,
  bemötande.


  Rose-Marie Stolpe, AF Bostäder

 • En trygg service

  "På Folksam har vi använt EP-Service till reparation och installation av vitvaror och tvättutrustning i vårt fastighetsbestånd i malmöregionen i många år. Vi är mycket nöjda med den service vi fått. EP-Service är tydliga och trygga i vad de lovar och utför sina uppdrag med högsta klass."

  Krister Bergström, 
  Folksam Fastigheter AB

 • Trevliga och tillgängliga

  "Stena Fastigheter har sedan Maj 2008 Fastigheter i Lomma/Bjärred. Vi behövde någon som kunde serva våra vitvaror och vår tvättutrustning och då vi använde oss av EP-Service redan tidigare valde vi att fortsätta detta samarbetet i Lomma, vilket fungerar både bra och snabbt. På kontoret finns trevlig personal som hjälper till och ger råd när behov finns. De har de flesta reservdelar och produkter i lager och betjäningen går snabbt. Jag är mycket nöjd."

  Jan Halvorsen, Stena Fastigheter AB

 • God service

  "Södertorpsgårdens seniorboende använder EP-service vid nyinstallation och reparation av vitvaror och fastighetstvätt.

  Vi har alltid varit mycket nöjda, liksom våra hyresgäster med den goda service som EP-Service erbjuder oss."

  Anders Palmqvist, Södertorpsgården

Memory: 1.75 mb