epservice.se

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Blog

Hur länge håller en tvättmaskin? – 6 tips för att maxa livslängden

En vanlig tvättmaskin klarar sig 5-8 år i ett hushåll. En grovtvättmaskin å andra sidan – som är igång under majoriteten av dygnets timmar varje dag brukar ha en livslängd på 15 år i snitt.

I denna guiden kommer vi förklara hur du maximerar livslängden på din tvättmaskin.

 

NYCKELPUNKTER:

  • Livslängden för en hushållsmaskin är mellan 5-8 år i genomsnitt
  • Livslängden för en industritvättmaskin är 15 år i genomsnitt
  • Längre ner i guiden hittar du sex tips för hur du maximerar livslängden för din tvättmaskin

HUR LÄNGE HÅLLER EN HUSHÅLLSMASKIN?

Livslängden för en hushållsmaskin är generellt lägre än en industritvättmaskin. Den brukar vara mellan 5 och 8 år. Hållbarheten på tvättmaskinen är lite svårare att säga i generella termer eftersom användningsrutinerna kan variera från hushåll till hushåll.

HUR LÄNGE HÅLLER EN INDUSTRIVÄTTMASKIN?

Livslängden på en professionell eller industriell tvättmaskin beror på ett antal faktorer, men brukar ligga någonstans runt 15 år. En gemensam tvättmaskin i ett hyreshus där flera hushåll delar på maskinen, gynnas starkt av tydliga instruktioner. 

En tvättmaskin som används på rätt sätt kan öka tvättmaskinens livslängd med flera år. Service, underhåll och automatisk dosering är andra aspekter som kan förbättra livslängden.

Tvättmedel är frätande så en korrekt tvättmedelsdosering kan till exempel göra stor skillnad. Att åtgärda mindre fel direkt, istället för att vänta tills det växer till ett mycket större (och dyrare) problem är också viktiga faktorer.

SÅ MAXIMERAR DU LIVSLÄNGDEN PÅ DIN TVÄTTMASKIN

Alla tvättmaskiners livslängd baseras till största delen på hur ofta, och hur väl, tvättmaskinen används.

Sunt förnuft kan tyckas vara ett tillräckligt gott råd, men här är sex tips som kan hjälpa dig hålla tvättmaskinen fräsch, funktionsduglig och vid liv så länge som möjligt:

 

  • Lättillgänglig bruksanvisning i tvättrummet för att maximera chansen att alla användare nyttjar maskinen korrekt.
  • Se till att installationen är professionellt utförd.
  • Se till att du har rätt maskin för rätt rum och rätt syfte.
  • Överdosera inte tvättmedel – eller installera automatisk dosering.
  • Regelbunden service kan förebygga onödiga och kostsamma problem.
  • Åtgärda fel och byt ut slitagedelar inom rimliga tidsintervaller.

ÄR DU I BEHOV AV EN NY GROVTVÄTTMASKIN?

Är du i behov av en eller flera industriella tvättmaskiner till den gemensamma tvättstugan kan du kontakta oss på EP-Service.

Vi har över 50 års erfarenhet i branschen och erbjuder kompletta lösningar till dina tvättrum, inklusive torkskåptorktumlare och allt annat du kan tänkas behöva.

En smidig tvättupplevelse med fungerande maskiner kan vara skillnaden mellan en nöjd eller missnöjd hyresgäst. Det är såklart helt gratis att kontakta oss för mer information. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning samt offert och ser till att du får rätt maskiner för dina behov.

UNDERHÅLLSAVTAL FRÅN EP-SERVICE

Genom att skaffa ett underhållsavtal från oss på EP-Service kan du förlänga livstiden på din maskinpark. Vi går igenom maskinen, rengör och åtgärdar mindre fel innan de leder till större följdfel. En torktumlare eller ett torkskåp som genomgått en underhållsservice är även effektivare och energisnålare än de som är fulla av damm.