epservice.se

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

SERVICEAVTAL

Vi vill gärna skriva ett serviceavtal med våra kunder. I ett avtal får du svart på vitt att EP Service tar över ansvaret för det du önskar. Och våra avtalskunder prioriteras förstås vad gäller vår tillgänglighet.

Ett avtal ger dig också en bra överblick över kostnader, plus att hela vår organisation, från kundmottagning via produktpersonal till service, står till ditt omedelbara förfogande.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad ett avtal kan innebära för er förening eller ert företag!