epservice.se

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Blog

Tvätta utan tvättmedel

Tvätta utan tvättmedel

90 % av kemikalierna som hamnar i våra avlopp kommer från disk-, tvätt- och sköljmedel. Reningsverken har svårt att ta hand om allt, särskilt att rena vattnet från zeoliterna i vissa tvättmedel. Dessa ger mellan 5-100 % mer damm i hemmen. Därtill innehåller flera tvättmedel kemikalier framtagna för att göra tvätten vitare eller dölja fläckar och dessa blir kvar i kläderna med upp till 25%. Huden är vårt största organ som tar upp allt vattenlösligt, det är inte svårt att föreställa sig hur en människa med ett normalt ändå kan utsättas för närmare 30 000 olika kemikalier per år.

Kemikaliefri tvätt - en vinst för miljö, hälsa och ekonomi

En femtedel av svenskarna har någon form av kontaktallergi. Många lider även av doftallergi eller astma. De flesta tvätt- och sköljmedel har en stark doft med syftet att tvätten ska verka ren, därtill har kemikalietillverkarna minskat storleken på zeoliternas partiklar med följden att de hamnar i våra lungor, särskilt hos små barn som kryper på golvet.

En direkt reaktion på dessa fakta torde vara att tvätta utan tvättmedel. Det är dock ingen dum idé. Med dagens innovativa lösningar kan man få en kemikaliefri tvätt, för exempel SWATAB:s system DIRO® som tvättar med rent, avjoniserat vatten. Tvätten doftar neutralt när den torkar, ungefär som kläder som vädrats utomhus, och avger varken damm eller kemikalier vilket kan förbättra miljön på förskolor, vårdhem, sjukhus och i privata boenden. Då tvättstugor förbrukar stora mängder energi får man som fastighetsägare eller privatperson minskade underhållskostnader för maskiner och avlopp, minskad mängd sopor och lägre energiförbrukning genom att tvätta utan tvättmedel. Det i sin tur sparar in på vår miljö.

Tvätta utan tvättmedel - hur funkar det?

Vattenenheten gör vattnet rent och avjoniserat via flera filtersteg. Sedan pumpas det filtrerade vattnet in i tvättmaskinen på vanligt sätt. Vattnet kan användas till standardprogrammen 30, 40, 60 och 90 grader och till kalltvätt. Vid kontakt med textilierna i tvättmaskinen bryter vattnet den joniska bindningen mellan fibrerna i tyget och smutsen. Partiklarna följer med sköljvattnet och lämnar tyget rent och fritt från kemikalier. Trots att du tvättar utan tvätt- och sköljmedel blir tvätten dessutom mjuk – det filtrerade vattnet innehåller inget kalk eller andra mineraler. Detta resulterar i att färre vattenmolekyler binds till tyget vilket både gör det mjukt men också ger en kortare torktid – energiåtgången från torktumlare kan nästan halveras.

Fläckar bör sköljas i kallt vatten så snart som möjligt och därefter tvättas plagget. Om fläcken är svår kan man förbehandla med galltvål, ättika eller ett allergi- och miljövänligt fläckborttagningsmedel. När man tvättar utan tvättmedel kan även gamla fläckar framträda som så kallade optiska kemikalier tidigare dolt. Dessa “övermålade” fläckar försvinner normalt efter några tvättar.

Installation av enheten

SWATABS system DIRO® är ämnat för en till två tvättmaskiner och kompatibelt med de vanligaste märkena, nya som gamla modeller. Vattenenheten kopplas in mellan vattenkranen och tvättmaskinen, tar in vattnet, renar och pumpar sedan in det i maskinen. Därefter tvättar man utan tvättmedel och andra tillsatser. Det rena vattensystemet lämpar sig både för privat bruk som för de flesta verksamheter, exempelvis tvättstugan i ett lägenhetshus. Systemet går att uppgradera och bygga ut till att hantera flera tvättmaskiner vid behov.

Resultatet av att tvätta utan tvättmedel

Med ultrarent, avjoniserat vatten blir tvätten ren vid 30 grader eller mindre. Därtill torkar den snabbare då det inte finns smuts eller tvättmedelsrester kvar i tyget – detta gör att vattenmolekylerna avdunstar snabbare. Tvättmaskinerna har inga beläggningar av kalk och slam och det håller servicekostnaderna nere samt ökar maskinernas livslängd. Även kostnaden per tvätt blir betydligt lägre när man tvättar utan tvättmedel och doseringssystem.